Στον παιδικό μας σταθμό φιλοξενούμε βρέφη από 6 μηνών
έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

vrefiko

Βρεφικό Τμήμα

Από 6 μηνών έως 2 ετών

metafrefiko

Μεταβρεφικό Τμήμα

Από 2 ετών έως 3 ετών

Τμήμα Μικρών Προνηπίων

Από 3 ετών έως 3,5 ετών

Ο παιδικός μας σταθμός λειτουργεί, καθημερινά, από τις 07:00 έως τις 16:00.